Loading

Biz enerjini tədqiq edirik!

Enerji haqqında bilmək şagirdlərə ətrafdakı dünyanı daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər. "Biz enerjini tədqiq edirik!" modulunda onlar bir sıra elmi fəaliyyətlər vasitəsilə enerjini çevirir və onu saxlayırlar. Hərəkət etdirmək üçün toplar, düşürtmək üçün ağırlıqlar və məsafələri qət etmək üçün avtomobil əldə edirlər. Bu modul onlara “Newton” otağında enerjinin öyrənmə təcrübəsi imkanı verir.

Qalereya