Loading

Robotlar və çevrə

Bu modulda şagirdlər dairələrin (onların uzunluqlarının) və digər iki ölçülü fiqurların perimetrini hesablamaq üçün müxtəlif üsulları araşdırırlar. Şagirdlər öz metodlarını sınamaq üçün təhsil robotlarından istifadə edirlər. Sonra onlara gün ərzində öz hesablamalarını və nəticələrini yoldaşlarına təqdim etmək və müzakirə etmək üçün imkan verilir.

Qalereya